Jednotka

Členové jednotky se účastní pravidelného školení a výcviku, aby byli schopni účinně a správně zasahovat u případných událostí jak v Krásensku, tak i v okolních obcích dle požárního poplachového plánu. Jednotka je zařazena jako JPO III.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Krásensko

Velitel jednotky: Jaromír Surák
Funkce I.družstvo II.družstvo III.družstvo
Velitel družstva Oldřich Odehnal Antonín Pliska Ladislav Král
Strojník Šíbl Jan Radek Šebela Josef Bohuslav
Strojník  Vojta Vágner Přemek Vágner
Technik Petr Král
Hasič Michal Andrle Michael Král Roman Kolář
Hasič Karel Kopecký Václav Sotolář ml. Adam Štelcl
Hasič Lukáš Sotolář František Zouhar
Hasič Radek Vágner Rostislav Hašek