Jednotka

Členové jednotky se účastní pravidelného školení a výcviku, aby byli schopni účinně a správně zasahovat u případných událostí jak v Krásensku, tak i v okolních obcích dle požárního poplachového plánu. Jednotka je zařazena jako JPO III.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Krásensko

Velitel jednotky: Jaromír Surák
Funkce I.družstvo II.družstvo III.družstvo
Velitel družstva Oldřich Odehnal Antonín Pliska Ladislav Král
Strojník Šíbl Jan Radek Šebela Josef Bohuslav
Strojník Michal Andrle  Vojta Vágner Přemek Vágner
Technik     Václav Sotolář
Hasič Radek Vágner Michael Král Tomáš Bohuslav
Hasič Karel Kopecký Rostislav Hašek Adam Štelcl
Hasič Lukáš Sotolář František Zouhar Petr Král