Sbor

Členové sboru pomáhají při organizaci kulturních a sportovních akcí v obci, každoročně pořádají tradiční hodové zábavy. Výběr fotek zde.

V roce 2009 byla sborem vybudována naučná stezka o historii Krásenska. Foto zde.

V roce 2010 jsme oslavili 130. výročí založení sboru uspořádáním ukázkového cvičení a soutěže „O krásenského železného hasiče“. Foto z akce zde.

V roce 2012 v květnu u příležitosti svátku sv. Floriána se v krásenském kostele konala bohoslužba a poté žehnání světcovy dřevěné plastiky umístěné na hasičské zbrojnici. Připravena byla i výstavka hasičské techniky a  výzbroje. Foto z akce zde.

Sbor dobrovolných hasičů v Krásensku měl k 1.1.2015 celkem 80 členů a 10 členů do osmnácti let.

Výbor SDH tvoří 11 členů:

 • Bohuslav Josef – starosta
 • Sotolář Václav ml. – jednatel
 • Surák Jaromír – velitel
 • Voráč Milan – pokladník
 • Odehnal Oldřich – kultura
 • Sotolář Lukáš
 • Šíbl Jan
 • Král Petr
 • Král Michael – náměstek starosty
 • Král Ladislav – preventista
 • Vágner Přemysl
 • Zouhar František

Něco málo z historie:

Jelikož na konci devatenáctého století měla většina domů na venkově velmi snadno hořlavou konstrukci, docházelo k častým požárům, což přispělo k zakládání hasičských sborů. V Krásensku tomu došlo již na jaře 1880 a během prvních dvaceti let zasahovali krásenští hasiči u 58 požárů v naší obci i přilehlém okolí.
V Krásensku byla roku 1892 také založena hasičská ŽUPA POHORSKÁ, která sdružovala sbory z Drahanské vrchoviny. Jejími zakládajícími členy byly sbory obcí Krásensko, Podomí, Studnice, Rozstání, Otinoves, Drahany, Rudice, Jedovnice a Ostrov. Prvním předsedou se stal Teofil Voráč.
Činnost sboru byla přerušena světovými válkami. Zápis v kronice končí v roce 1911, kdy značná část krásenských hasičů narukovala na frontu a mnozí se z bojišť domů nevrátili. To samozřejmě postihlo i činnost hasičů, jimž chyběly zdroje materiální i lidské a trvalo poměrně dlouho, než se chod sboru řádně obnovil. Ve dvacátých letech, po vzniku republiky se hasiči začali věnovat i takzvané samaritánské službě. Jednalo se o poskytování první pomoci při úrazech, neboť v obci nebylo dostupné lékařské ošetření. Aktivita hasičů pokračovala do druhé světové války, kdy byla obec vystěhována a její značná část zničena. Po návratu části obyvatel, protože se do Krásenska nevrátili zdaleka všichni, začala v nelehké situaci postupná obnova vesnice a také hasičského sboru.
Hasiči se zaměřovali především na žňové hlídky, preventivní protipožární prohlídky a výcvik hasičského družstva. V roce 1960 byla zbořena stará hasičská zbrojnice a vybavení hasičů bylo uskladněno na různých místech v obci. Problémy byly i se stavem stříkačky. Nové střechy nad hlavou se hasiči dočkali až v roce 1966 v budově bývalé pošty. Tato hasičská zbrojnice sloužila jen do roku 1975, kdy byla zbořena.
V roce 1973 získali hasiči své první vozidlo, starší Tatru 805, kterou si museli opravit a přizpůsobit pro své potřeby. Po zmíněné demolici hasičské zbrojnice v roce 1975 se hasiči přestěhovali do prostorů kůlny u čísla popisného 8.
V 70. letech začal sbor pracovat s mládeží a zapojil se do celostátní hry Plamen.
V roce 1985 byl hasičům přidělen místo nevyhovující Tatry 805 nový vůz Avia 31 včetně požární stříkačky PS12.
Po dlouhých letech se v roce 1992 hasiči přestěhovali do nově postavené požární zbrojnice, která slouží svému účelu dodnes. Další změnou byl rok 1996, kdy byla oddělena činnost zájmová a zásahová a v Krásensku vznikl Dobrovolný veřejný požární sbor. Rok nato byla sboru předána do užívání první cisternová automobilní stříkačka Tatra 148. V letech 1997 až 1998 byla prohloubena a vyčištěna vodní nádrž Skala pro zásobování obce požární vodou. Při rozsáhlých povodních, které Česko postihly v létě 2002, pomáhali krásenští hasiči na Litoměřicku. V roce 2006 se členové sboru zapojili do přestavby hasičské zbrojnice, kde byl vybudován kulturní sál.
Na jaře 2008 se obcí prohnala záplava, která nejvíce postihla právě hasičskou zbrojnici.
V roce 2009 hasiči zřídili v Krásensku naučnou stezku „Krásensko dříve“. Stezka seznamuje návštěvníky i občany obce z historií Krásenska.
Rok 2010 znamenal pro hasiče spoustu práce při zapojení obce do soutěže o titul vesnice roku, v níž Krásensko v rámci jihomoravského kraje zvítězilo.
Členové jednotky zasahovali v létě 2012 u rozsáhlého požáru lesa v Bzenci, za což byli oceněni ministrem vnitra. V témže roce proběhlo žehnání plastiky sv. Floriana umístěné na budově zbrojnice.
Rok 2015 znamenal pro hasiče především rozšíření vjezdu a instalaci nových garážových vrat a především nákup hasičského vozidla Liaz CAS25. V dalším roce jsme vybudovali přístřešek pro parkování vozidla Avia, aby bylo uvolněno místo v garáži pro novou cisternu.
V roce 2017 dorazila do Krásenska po celkové opravě CAS Liaz, která byla jednotce předána slavnostně do užívání.
Hasiči či požárníci, jak se v které době jmenovali, v obci od svého vzniku nejen zasahovali proti živlům, ale byli také nositeli kulturního a společenského života. Pořádali taneční zábavy, plesy, zájezdy za poznáním a pomáhali tam, kde bylo třeba.

m_10 m_4 m_8 m_9

m_6 m_5 m_11 m_13