Cisternová automobilová stříkačka CAS K25 LIAZ L101.860 (foto)

Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 TATRA 148  (foto)

Dopravní automobil DA 12 Avia (foto)

Elektrocentrála Honda 2,2KW

Kalové čerpadlo PH 6,5

Plovoucí čerpadlo PPCA 800

Přenosná stříkačka PS12

Dýchací přístroje Saturn S5

Radiostanice Motorola ruční

Radiostanice Motorola vozidlová

Zásahové přilby Kalisz

Zásahové kabáty Fireman

Zásahová obuv Zeman

Zásahové rukavice Tiffany

Plovoucí čerpadlo Maximum

Přetlakový ventilátor Papin