Současnost

Členská základna měla k 1.1.2023 celkem 88 členů a 18 členů do osmnácti let.

Výbor SDH tvoří 12 členů:

 • Bohuslav Josef – starosta
 • Sotolář Václav ml. – jednatel
 • Surák Jaromír
 • Bohuslav Jakub – pokladník
 • Odehnal Oldřich – kultura
 • Sotolář Lukáš – mládež
 • Šíbl Jan
 • Král Petr
 • Král Michael – náměstek starosty
 • Král Ladislav – preventista
 • Vágner Přemysl
 • Zouhar František – velitel

Členové sboru sami pořádají, případně spolupracují s obcí či dalšími místními organizacemi, při organizaci kulturních, společenských a sportovních akcí v obci. Největší pravidelnou událostí jsou tradiční hodové zábavy.

Nejvýznamnější akce posledních let

2012

V květnu 2012 u příležitosti svátku sv. Floriána, se v krásenském kostele konala bohoslužba a poté žehnání světcovy dřevěné plastiky, umístěné na hasičské zbrojnici. Připravena byla i výstavka hasičské techniky a  výzbroje.

2010

V roce 2010 jsme oslavili 130. výročí založení sboru uspořádáním ukázkového cvičení a soutěže „O krásenského železného hasiče“.

2009

V roce 2009 byla sborem vybudována naučná stezka o historii Krásenska.

Stručná historie sboru

Jelikož na konci devatenáctého století měla většina domů na venkově velmi snadno hořlavou konstrukci, docházelo k častým požárům, což přispělo k zakládání hasičských sborů. V Krásensku tomu došlo již na jaře 1880 a během prvních dvaceti let zasahovali krásenští hasiči u 58 požárů v naší obci i přilehlém okolí.

V Krásensku byla roku 1892 také založena hasičská ŽUPA POHORSKÁ, která sdružovala sbory z Drahanské vrchoviny. Jejími zakládajícími členy byly sbory obcí Krásensko, Podomí, Studnice, Rozstání, Otinoves, Drahany, Rudice, Jedovnice a Ostrov. Prvním předsedou se stal Teofil Voráč.

Činnost sboru byla přerušena světovými válkami. Zápis v kronice končí v roce 1911, kdy značná část krásenských hasičů narukovala na frontu a mnozí se z bojišť domů nevrátili. To samozřejmě postihlo i činnost hasičů, jimž chyběly zdroje materiální i lidské a trvalo poměrně dlouho, než se chod sboru řádně obnovil. Ve dvacátých letech, po vzniku republiky, se hasiči začali věnovat i takzvané samaritánské službě. Jednalo se o poskytování první pomoci při úrazech, neboť v obci nebylo dostupné lékařské ošetření. Aktivita hasičů pokračovala do druhé světové války, kdy byla obec vystěhována a její značná část zničena. Po návratu části obyvatel, protože se do Krásenska nevrátili zdaleka všichni, začala v nelehké situaci postupná obnova vesnice a také hasičského sboru

Hasiči se zaměřovali především na žňové hlídky, preventivní protipožární prohlídky a výcvik hasičského družstva. V roce 1960 byla zbořena stará hasičská zbrojnice a vybavení hasičů bylo uskladněno na různých místech v obci. Problémy byly i se stavem stříkačky. Nové střechy nad hlavou se hasiči dočkali až v roce 1966 v budově bývalé pošty. Tato hasičská zbrojnice sloužila jen do roku 1975, kdy byla zbořena.

V roce 1973 získali hasiči své první vozidlo, starší Tatru 805, kterou si museli opravit a přizpůsobit pro své potřeby. Po zmíněné demolici hasičské zbrojnice v roce 1975 se hasiči přestěhovali do prostorů kůlny u čísla popisného 8.
V 70. letech začal sbor pracovat s mládeží a zapojil se do celostátní hry Plamen.

V roce 1985 byl hasičům přidělen místo nevyhovující Tatry 805 nový vůz Avia 31 včetně požární stříkačky PS12.

Po dlouhých letech se v roce 1992 hasiči přestěhovali do nově postavené požární zbrojnice, která slouží svému účelu dodnes. Další změnou byl rok 1996, kdy byla oddělena činnost zájmová a zásahová a v Krásensku vznikl Dobrovolný veřejný požární sbor. Rok nato byla sboru předána do užívání první cisternová automobilní stříkačka Tatra 148

V letech 1997 až 1998 byla prohloubena a vyčištěna vodní nádrž Skala pro zásobování obce požární vodou. Při rozsáhlých povodních, které Česko postihly v létě 2002, pomáhali krásenští hasiči na Litoměřicku. V roce 2006 se členové sboru zapojili do přestavby hasičské zbrojnice, kde byl vybudován kulturní sál.

Na jaře 2008 se obcí prohnala záplava, která nejvíce postihla právě hasičskou zbrojnici.

V roce 2009 hasiči zřídili v Krásensku naučnou stezku „Krásensko dříve“. Stezka seznamuje návštěvníky i občany obce z historií Krásenska.

Rok 2010 znamenal pro hasiče spoustu práce při zapojení obce do soutěže o titul vesnice roku, v níž Krásensko v rámci jihomoravského kraje zvítězilo.

Členové jednotky zasahovali v létě 2012 u rozsáhlého požáru lesa v Bzenci, za což byli oceněni ministrem vnitra. V témže roce proběhlo žehnání plastiky sv. Floriana umístěné na budově zbrojnice.

Rok 2015 znamenal pro hasiče především rozšíření vjezdu a instalaci nových garážových vrat a především nákup hasičského vozidla Liaz CAS25. V dalším roce jsme vybudovali přístřešek pro parkování vozidla Avia, aby bylo uvolněno místo v garáži pro novou cisternu.

V roce 2017 dorazila do Krásenska po celkové opravě CAS Liaz, která byla jednotce předána slavnostně do užívání.

Rok 2020 byl silně ovlivněn celosvětovou pandemií COVID 19. Plánované oslavy 140. let sboru se tak uskutečnily pouze jako součást letních hodových zábav.

Hasiči či požárníci, jak se v které době jmenovali, v obci od svého vzniku nejen zasahovali proti živlům, ale byli také nositeli kulturního a společenského života. Pořádali taneční zábavy, plesy, zájezdy za poznáním a pomáhali tam, kde bylo třeba.