Od 8.9.2021 jsou obnoveny schůzky mládeže.

Schůzky probíhají pravidelně každou středu od 17:30 do 18:30.

Pro bližší informace o možnosti přihlášení dítěte kontaktuje Lukáše Sotoláře – tel: 730 142 270