6.11.2021 provedli členové jednotky ve spolupráci s OÚ úklid stromů, které byly kvůli nevyhovujícímu stavu na žádost obce pokáceny odbornou firmou. Stromy se nacházely ve svahu nad potokem u cesty do Údolí věčné žíně. Po odklizení menších kmenů tak přišel na řadu i obecní traktor, kterým byly kmeny z rizikových míst svahu vytaženy na cestu a pak teprve rozřezány.

Veškeré zpracované dřevo bylo odvezeno do Údolí věčné žízně, kde bude v následujících letech zužitkováno na topení při konání nejrůznějších akcí.