V rámci projektu „Vesnice regionu“ šesté třídy ZŠ Podomí, proběhla v naší zbrojnici exkurze s ukázkou základní výzbroje a výstroje, kterou naše jednotka disponuje.