4.6.2021 provedla naše jednotka na žádost starostky obce vysátí vody ze staré jímky u Rychty